VİZYON

Ahmet Selami Söğüt

1927’de Sirkeci’deki Büyük Postane’nin küçük stüdyosundan yapılan İstanbul Radyosu yayınlarının evlerimizde yankılanmasıyla başlayan, yıllar içerisinde sayıları hızla artan TV kanalları ile devam eden yayıncılık süreci büyük bir süratle gelişmiş ve bu yayınları sınır tanımadan insanlara taşıyan altyapıların dönüşümü kaçınılmaz olmuştur.

Bugün Radyo-TV yayınlarının sınırsız ve sorunsuz şekilde iletilmesi amacıyla var olan çok sayıda verici tesisinde yüksek teknolojinin kullanılması ve bu tesislerin Türk mühendislik yetkinlikleri ile donatılmış çözümlerle bölgesel merkezlerde toplanması için gereken yenilikçi adımlar T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından atılmıştır.

Yapılan yatırımlar, atılan adımlar sayesinde yepyeni bir döneme girmiş bulunuyoruz. Değişiyoruz, dönüşüyoruz ve bunları koşar adım yapıyoruz. İnsanlar, şehirler, ülkeler, üretilen teknolojinin hızı, tüketilen bilginin ve verinin büyüklüğü; bütün bu dönüşüm fırtınasında sahip çıkmamız gereken doğa, el üstünde tutmamız gereken sürdürülebilirlik değerleri…

KULE AŞ olarak bu yenilikçi anlayışla TV & Radyo yayıncılık sektöründe medya hizmeti sağlayıcı kuruluşlara altyapı hizmetleri sunmak ve bu hizmetleri Türkiye’nin her noktasına aynı kalitede ulaştırmak amacıyla faaliyetlerimizi yürütüyor; yüksek teknoloji ile harmanlanmış çevre dostu operasyonlarla ülkemizin iletişim ve yayıncılık faaliyetlerini dünya standartlarına ulaştırmayı misyon ediniyoruz.

Yine bu misyon ile çıktığımız yolda İstanbul Küçük Çamlıca ve Çanakkale Radyo-TV yayını kule işletmelerinin yanı sıra karasal yayıncılığın ülke sathında yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi konusundaki faaliyetlerimize aralıksız olarak devam ediyoruz.

Ne mutlu bizlere ki hâlihazırda üzerinde çalıştığımız ve hayata geçirdiğimiz tüm bu sürdürülebilirlik temelli projeler, birçok alanda olduğu gibi yayıncılık teknolojisinde de Türkiye’yi dünyada “takip eden” değil “çıtayı yükseğe taşıyan” konumuna kavuşturmuştur.

Bu eşsiz teknolojik dönüşümü gerçekleştirirken elektromanyetik kirliliğin ve mükerrer yatırımların önüne geçmek, doğa ve şehir estetiği gibi değerlerimize katkıda bulunmak Kule AŞ olarak bizler için daimî bir gurur vesilesidir.

Ahmet Selami Söğüt
Kule AŞ Genel Müdürü