Kule AŞ Standartları Artık Belgeli

İnsana, Çevreye, Sürdürülebilirliğe Yaptığımız Yatırımlar Belgelerle Tescillendi

Kurum kültürümüz çerçevesindeki çalışmalarımız, çevreye ve insana kattığımız değer belgelerle tescillendi. Standartlarımızı hep yüksekte tutmak, Kule AŞ olarak çalışmalarımızı bütüncül bakış açısıyla ele alarak her aşamada üretkenliğimizi artırmak için çalışmaya devam edeceğiz.

Entegre yönetim sistemimizi, belirlediğimiz ilkeler doğrultusunda uygulayarak tüm paydaşlarımıza değer katmayı ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Sürdürülebilir yaşam, sağlıklı çalışma ortamı, çevre yönetimi, kaliteli hizmet anlayışımız doğrultusunda personellerimizin eğitimini tamamlıyor, gerekli yatırımları yapıyoruz. Hayata geçirdiğimiz çalışmalarımızı, bağımsız kuruluşlarla beraber değerlendiriyoruz. Yapılan son değerlendirmeler sonucunda, denetimlerimizi tamamlayarak ISO 9001 Kalite Yönetimi, ISO 14001 Çevre Yönetimi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği, ISO 27001 Bilgi Güvenliği, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti ve ISO 22301 İş Sürekliliği Standartları belgelerini almaya hak kazandık.

Kule AŞ olarak sahip olduğumuz ISO standartları kapsamında, güvenli çalışma ortamında; sürekli, sistematik, teknolojik, çevreci, yenilenebilir enerjiye önem veren ve doğal kaynakları en verimli şekilde kullanan, gizlilik ve güvenliğe duyarlı, paydaş memnuniyeti odaklı çalışmalarımızı tüm faaliyet alanlarımızda, sürekli iyileştirerek dünya standartlarına taşımak için çalışmaya devam edeceğiz.

Belgelerimiz