VİZYON

Hakan Gülten

PTT Ailesi olarak posta ve haberleşme alanında 180 yıldır her türlü yeniliğin öncüsüyüz. Türkiye’nin ilk radyo yayını, bundan 93 yıl önce PTT’nin İstanbul Sirkeci’deki Büyük Postane Binası’nda gerçekleşmişti. Bu tarihten sonra da kurumumuz uzun yıllar TRT’nin verici antenlerini işleterek yayıncılık alanında önemli tecrübeler edindi. 2017 yılında PTT iştiraki olarak kurulan Kule Verici Tesisleri İşletim ve Teknolojileri AŞ, PTT Ailesi’nin verici tesis işletmeciliği alanında edindiği tecrübelerin bir ürünüdür.

Kule AŞ, Türkiye’de sayısal karasal televizyon ve radyo yayıncılığının teknik altyapısını oluşturarak ülkemizdeki iletişim ve yayıncılık faaliyetlerini dünya standartlarına ulaştırmayı amaçlamaktadır. Dağınık hâlde bulunan vericilerin tek merkezde toplanmasıyla hem yayıncılık maliyetleri düşürülerek ülke ekonomisine değer katılacak hem de verici tesislerin içerisinde kurulan rekreasyon alanları ve sosyal tesislerle şehirlerin turizm ve istihdamına katkı sağlanacaktır.

Radyo-TV yayıncılığı alanında sunduğu altyapı hizmetlerini çevre dostu operasyonlarıyla bir arada yürüten Kule AŞ’nin vizyonu, kısa zamanda Türkiye’nin her noktasına ulaşmak ve şehirlerin sembolü hâline gelecek olan kuleleriyle dünya markası olmaktır.

Hakan Gülten
PTT Genel Müdürü